No Covid check-in

Rokytka Snowhouse oferuje komfortowe i nowoczesne zakwaterowanie w Rokitnicy. Naszym gościom oferujemy 21 apartamentów, które są praktycznie wyposażone i zapewniają komfort dla wszystkich gości.

updated information HERE

Drodzy Goście, zgodnie z dekretem rządowym z dnia 18.11.2021 przed rozpoczęciem zakwaterowania musimy poprosić Cię o udowodnienie, że nie masz objawów klinicznych Covid-19 w następujący sposób: Przed rozpoczęciem zakwaterowania prosimy o udowodnienie, że spełniacie Państwo następujące warunki wejścia osób na teren wewnętrzny i zewnętrzny hotelu Rokytka Snowhouse tym nadzwyczajnym środkiem:a) osoba została poddana testowi RT-PCR na obecność wirusa nie później niż 72 godziny wcześniejSARS-CoV-2 z wynikiem ujemnym, jeśli występuje(i) osoba w wieku poniżej 18 lat lub(ii) osoba, która nie może być zaszczepiona przeciwko Covid-19 jako przeciwwskazanie; o tym, że dana osoba nie może być zaszczepiona przeciwko COVID-19 z powodu przeciwwskazań, potwierdza wpis w Systemie Informacji o Chorobach Zakaźnych (ISIN) zawierający wyraźną informację, że dana osoba nie może zostać zaszczepiona przeciwko COVID-19 ze względów zdrowotnych lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające wyraźnie, że dana osoba nie może być zaszczepiona przeciwko COVID-19 z powodów zdrowotnych i że jest to określone w Systemie Informacji o chorobach zakaźnych (ISIN); lub(iii) osoba zaszczepiona przeciwko Covid-10, jeślia. od momentu podania pierwszej dawki szczepionki w przypadku schematu jednodawkowego zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) do dnia wykazania tego faktu na potrzeby tego środka nadzwyczajnego upłynęło 14 dni; lubb. w przypadku schematu dwudawkowego SPC nie otrzymała jeszcze drugiej dawki szczepionki, a maksymalny czas wyznaczony dla drugiej dawki szczepionki SPC nie upłynął od wykazania pierwszej dawki szczepionki do celów ten środek nadzwyczajny; lubc. nie upłynęło 14 dni od podania drugiej dawki szczepionki w przypadku schematu dwudawkowego w ramach ChPL do dnia udowodnienia tego faktu dla celów tego środka nadzwyczajnego; lub(b) osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19 i towarzyszy jej krajowe zaświadczenie o szczepieniu lub zaświadczenie o szczepieniu wydane zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie cyfrowego zaświadczenia dotyczącego COVID UE, pod warunkiem że upłynęło co najmniej 14 dni od wypełniony harmonogram szczepień; za krajowe zaświadczenie o szczepieniu uważa się pisemne zaświadczenie wydane co najmniej w języku angielskim przez upoważnioną osobę działającą w państwie trzecim, którego wzór publikowany jest w wykazie uznanych krajowych zaświadczeń na stronie Ministerstwa Zdrowia; pisemne potwierdzenie musi zawierać dane osoby, która ma być zaszczepiona, rodzaj podanej szczepionki, datę podania szczepionki, dane identyfikacyjne osoby wystawiającej zaświadczenie i musi być możliwe do zweryfikowania poprzez zdalny dostęp bezpośrednio z pisemnego potwierdzenia, pod warunkiem że szczepienie został przeprowadzony(i) produkt leczniczy zawierający szczepionkę przeciwko Covid-19, która została dopuszczona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004; 726/2004 lub(ii) produkt leczniczy, którego wytwarzanie jest zgodne z patentem produktu leczniczego, o którym mowa w ppkt (i), pod warunkiem że produkt leczniczy jest również zatwierdzony przez Światową Organizację Zdrowia do stosowania w nagłych wypadkach; lubc) osoba przeszła potwierdzoną laboratoryjnie chorobę Covid-19, upłynął okres izolacji, a test antygenu wirusa SARS-CoV-2 lub test RT-PCR na SARS-CoV-2 nie upłynął od pierwszego dodatniego szybkiego testu antygenowego (RAT) ponad 180 dni. proszę śledzić aktualne informacje tutaj https://covid.gov.cz/situace/obchod-sluzby/ubytovani) zarząd Rokytka Snowhouse, w Rokytnicy nad Jizerou 18.11.2021
Nowoczesne przestronne
pokoje
Zamykany schowek na przechowywanie sprzętu
Środowisko dla
niepalących
Duży parking bezpośrednio
przed domem
Free
WiFi
Zakwaterowanie w odległości 50 metrów od stacji kolejki linowej