Vážení hosté,

(aktuální informace prosím sledujte zde https://covid.gov.cz/situace/obchod-sluzby/ubytovani)

podle Mimořádného opatření usnesení vlády, ze dne 17.5.2021, č. 471, příloha 1,

Vás před nástupem ubytování musíme požádat o prokázání, že nemáte klinické příznaky onemocnění Covid-19 a to následovně:

 

Před zahájením ubytování se prosím prokažte, že jste:

 

1)      absolvovali nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem; tak Vás  lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musíte opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

 

 

2)      absolvovali očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 21 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

 

3)      prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dnů

 

Po celou dobu pobytu je nutné, abyste se mohli výše uvedenými doklady prokázat, v případě kontroly státních orgánů.

 

Předem se omlouváme, ale bez výše uvedeného prokázání NEBUDE MOŽNÉ Vás ubytovat.

V Rokytnici na Jizerou 25.5.2021

 

 

 

vedení Rokytka Snowhouse , s,r,o. a A.R.S.647,s.r.o.